1. Co to jest private equity, venture capital, ekspansja itp.?

Definicje terminów podajemy w Słowniczku.

2. Czy mogę uzyskać finansowanie typu venture capital z PSIK?

Niestety nie. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych jest organizacją nie nastawioną na zysk oraz nie prowadzącą działalności inwestycyjnej. Do naszych zadań należy m. in. reprezentowanie funduszy private equity / venture capital, działanie na rzecz rozwoju rynku inwestycji PE/VC w Polsce, a także upowszechnianie w Polsce i za granicą wiedzy o polskim sektorze PE/VC. W dziale Członkowie znajduje się pełna lista obecnych członków PSIK, do których należy się zwrócić bezpośrednio ze swoim projektem.

3. Czym charakteryzuje się finansowanie typu venture capital?

Fundusz venture capital przejmuje pakiet udziałów w spółce stając się jednocześnie wspólnikiem, czyli bierze na siebie ryzyko wspólnie z innymi właścicielami firmy. Fundusz, zwykle reprezentowany w spółce poprzez swojego przedstawiciela (przedstawicieli) w radzie nadzorczej, oprócz doraźnej pomocy finansowej, monitoruje bieżącą działalność i wyniki osiągane przez firmę oraz wspiera zarząd w kwestiach strategicznych. Z reguły nie włącza się w bieżące zarządzanie spółką, ale wspomaga jej kierownictwo służąc swoją wiedzą i doświadczeniem lub zapewniając sprawdzonych ekspertów od finansów, strategii, marketingu bądź spraw pracowniczych.

4. Jaki jest horyzont czasowy inwestycji venture capital?

Venture capital to kapitał długoterminowy. Inwestycje venture capital mają kilkuletnią perspektywę, kapitał pozostaje w spółce zwykle od 3 do 7 lat.

5. Dla kogo przeznaczony jest venture capital?

Fundusze VC gotowe są inwestować w przedsiębiorstwa z różnych branż czy regionów i będące na różnych etapach rozwoju, ale w każdym przypadku musi to być przedsiębiorstwo mające solidne perspektywy dynamicznego wzrostu. Dlatego inwestorzy VC szukają firm, które:

  • mają dobrą kadrę kierowniczą,
  • mają lepszą niż konkurenci ofertę produktów/usług lub przewagę technologiczną,
  • działają na wzrostowym rynku,
  • rozwijają się szybciej niż ich branża,
  • posiadają znaczny udział w rynku.

6. Czy każdy fundusz jest potencjalnie zainteresowany moim projektem?

Nie. Poszczególne fundusze PE/VC mają własną politykę inwestycyjną, która preferuje wybrane branże, regiony lub etapy rozwoju przedsiębiorstw. Każdy fundusz ma też określoną minimalną i maksymalną wielkość inwestycji. Dlatego przed skontaktowaniem się z inwestorem należy sprawdzić, czy branża Państwa firmy, jej potrzeby inwestycyjne i poziom jej rozwoju odpowiadają preferencjom danego funduszu. Szczegółowe informacje o preferencjach funduszy w dziale Członkowie.

7. W jaki sposób pozyskać venture capital?

Początkiem drogi do pozyskania venture capital jest jasne i precyzyjne określenie potencjału firmy, jej warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych. Propozycja dla inwestora VC powinna być dobrze przygotowana. Podstawą rozmów z potencjalnym inwestorem VC jest przesłany mu opis firmy i przedsięwzięcia. Przeważnie fundusze VC oczekują biznesplanu, choć niektóre gotowe są rozpatrzyć prostszy dokument, inne zaś wymagają dodatkowych projekcji finansowych, modelu biznesu itp. W każdym przypadku materiał ten powinien prezentować spółkę - jej historię, właścicieli, produkty, pozycję na rynku, konkurencję, strategię rozwoju oraz wyniki i prognozy oraz potrzeby kapitałowe, a także doświadczenie zawodowe głównych akcjonariuszy i członków zarządu.

8. Jak pisać biznesplan?

Bardzo dobrym źródłem informacji o pisaniu biznesplanów (w jęz. angielskim) jest strona http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business na której znajdą Państwo wszelkie wskazówki oraz przykłady.

9. Jakie mam szanse pozyskać finansowanie?

Bardzo wiele zależy od czynników wymienionych w odpowiedzi do pytania "Dla kogo..." powyżej. Jednakże przeciętnie sytuacja prezentuje się następująco: ze stu otrzymanych biznesplanów ponad połowa zostaje odrzucona już po pierwszej lekturze, następne 25 po dalszych kilku godzinach krytycznego badania, kolejnych 10 firm nie przechodzi pogłębionej analizy. Z początkowej setki tylko kilkanaście przypadków dociera do zaawansowanych etapów analizy firmy, a tylko kilka przechodzi szczęśliwie przez negocjacje dotyczące warunków umowy i kończy się inwestycją.

10. Czy ktoś postronny może się dowiedzieć o moim pomyśle na biznes?

Fundusze PE/VC dokonując wielu inwestycji, działają przez wiele lat i rozmawiają z wieloma przedsiębiorcami. Sprawę zachowania dyskrecji traktują bardzo poważnie, jest to bowiem warunkiem utrzymania dobrej opinii.

11. Ile trwa pełen proces decyzyjny?

Od chwili przekazania przez spółkę niezbędnych materiałów i danych do momentu przekazania pieniędzy na konto spółki - trwa zwykle kilka miesięcy. Informację o wstępnym zaakceptowaniu lub odrzuceniu projektu można otrzymać już po paru tygodniach. Oczywiście tempo tego procesu zależy też od samych zainteresowanych. Aktywna postawa zarządu i udziałowców spółki i sprawna współpraca z inwestorem wpływa na przyspieszenie tego procesu.

12. W jaki sposób fundusz kończy inwestycję?

Zależnie od polityki funduszu, branży i charakteru spółki oraz sytuacji na rynku, następuje to zwykle po 3-7 latach, choć bywają przypadki dłuższych lub krótszych inwestycji. Sposób wyjścia jest uzgadniany podczas początkowych negocjacji i może oznaczać emisję akcji na rynku publicznym, pozyskanie inwestora branżowego lub innej instytucji finansowej, wykupienie akcji przez pozostałych udziałowców, zarząd spółki itd. Może to nastąpić w kilku etapach lub jednorazowo.