Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju.

Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora.

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 • Przyczyniać się do lepszego rozumienia zasad i roli inwestycji PE/VC, zwłaszcza wśród polskich przedsiębiorców i menedżerów
 • Upowszechniać w Polsce i za granicą wiedzę o polskim sektorze PE/VC
 • Informować członków o znaczących inicjatywach zmierzających do zmiany uwarunkowań prawnych ich działalności
 • Wypracowywać i przedstawiać odnośnym instytucjom wspólne stanowisko w wymagających tego kwestiach
 • Ułatwiać kontakty, wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia
 • Wspierać edukację i rozwój zawodowy specjalistów w dziedzinie PE/VC
 • Dbać o przestrzeganie przez członków odpowiednich standardów etycznych i zawodowych
 • Gromadzić i udostępniać informacje na temat sektora PE/VC w Polsce

PSIK działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i statutu. Najwyższą władzą PSIK jest walne zebranie członków. Stowarzyszeniem kieruje powołany przez założycieli PSIK Zarząd, w składzie:

 • prezes - Leszek Muzyczyszyn (Innova Capital)
 • skarbnik, wiceprezes - Tomasz Swieboda (Inovo Venture Partners)
 • wiceprezesi - Rafał Bator (Enterprise Investors), Marzena Bielecka (Experior Venture Fund), Małgorzata Bobrowska-Jarząbek (Resource Partners), Przemysław Głębocki (Mezzanine Management), Bartłomiej Gola (SpeedUp Venture Capital Group), Monika Nachyła (Abris Capital Partners)

Dyrektor zarządzającą PSIK jest Barbara Nowakowska.

Organem kontrolnym PSIK jest Komisja Rewizyjna, w składzie:

 • przewodniczący - Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (GESSEL - kancelaria prawna)
 • Dominik Długosz (Innovation Nest)
 • Agnieszka Pakulska (Avallon)

Doradcą prawnym PSIK jest Kancelaria GESSEL specjalizująca się w transakcjach private equity / venture capital.

Księgowość PSIK prowadzi firma: Biuro Rachunkowe Honestus Gabriela Gawrońska.