Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju.

Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora.

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 • Przyczyniać się do lepszego rozumienia zasad i roli inwestycji PE/VC, zwłaszcza wśród polskich przedsiębiorców i menedżerów
 • Upowszechniać w Polsce i za granicą wiedzę o polskim sektorze PE/VC
 • Informować członków o znaczących inicjatywach zmierzających do zmiany uwarunkowań prawnych ich działalności
 • Wypracowywać i przedstawiać odnośnym instytucjom wspólne stanowisko w wymagających tego kwestiach
 • Ułatwiać kontakty, wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia
 • Wspierać edukację i rozwój zawodowy specjalistów w dziedzinie PE/VC
 • Dbać o przestrzeganie przez członków odpowiednich standardów etycznych i zawodowych
 • Gromadzić i udostępniać informacje na temat sektora PE/VC w Polsce

PSIK działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i statutu. Najwyższą władzą PSIK jest walne zebranie członków. Stowarzyszeniem kieruje powołany przez założycieli PSIK Zarząd, w składzie:

 • prezes - Małgorzata Bobrowska-Jarząbek (Resource Partners) 
 • skarbnik, wiceprezes - Dariusz Pietrzak (Enterprise Investors)
 • wiceprezesi - Marzena Bielecka (Experior Venture Fund), Przemysław Głębocki (Accession Capital Partners), Bartłomiej Gola (SpeedUp Venture Capital Group), Edgar Koleśnik (Abris Capital), Paweł Padusiński (MidEuropa), Tomasz Swieboda (Inovo Venture Partners).

Dyrektor zarządzającą PSIK jest Barbara Nowakowska.

Organem kontrolnym PSIK jest Komisja Rewizyjna, w składzie:

 • przewodniczący - Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (GESSEL - kancelaria prawna)
 • Dominik Długosz (Innovation Nest)
 • Agnieszka Pakulska (Avallon)

Doradcą prawnym PSIK jest Kancelaria GESSEL specjalizująca się w transakcjach private equity / venture capital.

Księgowość PSIK prowadzi firma: INTEGRAL AUDIT Sp. z o.o.