Skip to main content
Wiceprezes

Paweł Caruk


Partner
MidEuropa

Paweł jest Partnerem i szefem warszawskiego zespołu inwestycyjnego. Odpowiada za pozyskiwanie transakcji, realizację i monitorowanie inwestycji w Polsce oraz zasiada w Komitecie Inwestycyjnym.

Od prawie 15 lat Paweł jest zaangażowany w polskie inwestycje private equity, obecnie w MidEuropa w Warszawie, a wcześniej jako dyrektor w IK Investment Partners w Hamburgu i Sino CEEF w Monachium.

Paweł wspierał liczne inwestycje w polskie spółki, w tym Displate, intive, JS Hamilton, Hortex, Axtone, Agros Nova, a także kilka w Niemczech.

Paweł jest magistrem metod ilościowych i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest biegłym rewidentem.