Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej powstał w 2011 roku by promować działalność pro bono wśród zarządzających funduszami private equity/venture capital.

Komitet propaguje projekty edukacyjne i inne inicjatywy charytatywne wśród członków, jednocześnie umożliwiając udział w tych inicjatywachczłonkom PSIK.

Komitetowi PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej przewodniczą:

Prezentacja programu Venture Philanthropy PSIK

Relacja ze spotkania z Piotrem Pawłowskim, prezesem Fundacji Integracja