Skip to main content

Enterprise Investors zwiększa zaangażowanie w operatorze stacji benzynowych MOYA


Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zostanie większościowym akcjonariuszem spółki Anwim. Jest to największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, które działają pod marką MOYA. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym paliwami. Zwiększenie zaangażowania funduszu wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

www.ei.com.pl

Warszawa, 12 listopada 2020 r.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zostanie większościowym akcjonariuszem spółki Anwim. Jest to największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, które działają pod marką MOYA. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym paliwami. Zwiększenie zaangażowania funduszu wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Anwim powstał w 1992 r. Został założony przez dwóch przedsiębiorców i początkowo zajmował się głównie hurtowym obrotem paliw. W 2009 r. spółka rozpoczęła działalność detaliczną pod marką MOYA i stworzyła niezależną sieć stacji benzynowych o ogólnopolskim zasięgu. Stacje spółki obecne są we wszystkich województwach, zarówno przy głównych trasach tranzytowych, jak i przy drogach lokalnych i w miastach. Sieć oferuje pełną gamę produktów i usług – od sprzedaży paliwa, przez własny koncept gastronomiczny Caffe MOYA i sklep, aż po myjnie i ofertę skierowaną do klientów biznesowych. MOYA jest liderem na polskim rynku pod względem dynamiki rozwoju.

Enterprise Investors zainwestowało w Anwim w 2018 r., gdy sieć składała się ze 180 stacji. Tylko w pierwszych 3 kwartałach br. powiększyła się o kolejne 29 punktów i na koniec roku powinna ich liczyć ok. 310. W ubiegłym roku łączne przychody z działalności Anwim wyniosły 3,9 mld PLN.

„Cieszymy się, że pan Witold Butkiewicz, założyciel spółki, pozostanie jej znaczącym akcjonariuszem oraz przewodniczącym rady nadzorczej Anwim. Ostatnie dwa lata naszej współpracy są niezbitym dowodem na to, jak wiele można osiągnąć dzięki harmonijnej współpracy przedsiębiorcy z funduszem private equity” – powiedział Sebastian Król, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła 9 funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 2 mld EUR w 144 spółki działające w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl