Skip to main content

Co to jest
private equity
/ venture capital


Fundusze private equity/venture capital finansują wzrost oraz wspierają innowacyjność spółek. Wspierają ekspansję międzynarodową, strategiczny oraz operacyjny rozwój dojrzałych firm i zapewniają finansowanie młodym spółkom.

Dotychczas fundusze PE/VC zainwestowały prawie 14 miliardów euro w 1 800 firm w Polsce. Wśród tych firm są lokalni i międzynarodowi czempioni, którzy dzięki wsparciu private equity/venture capital, odgrywają ważną rolę w transferze umiejętności, wiedzy i doświadczenia biznesowego.

14

miliardów EUR
zainwestowane przez fundusze PE/VC w Polsce

450

polskich spółek w portfelach funduszy PE/VC

49

firm PE/VC wśród członków PSIK

Kodeks standardów profesjonalnych


Kodeks postępowania określa zasady etycznego postępowania, promuje przestrzeganie wysokich standardów etycznych i uczciwości w branży private equity/venture capital, a także stanowi podstawę do rozpatrywania i reagowania na przypadki nieprawidłowego postępowania zawodowego.

Slide
Postępuj uczciwie
Dotrzymuj obietnic
Ujawniaj konflikty interesów
Postępuj sprawiedliwie
Zachowaj poufność
Nie działaj na szkodę sektora

Odpowiedzialne inwestowanie


ESG (Environmental, Social, Governance) to termin odnoszący się do zasad odpowiedzialnego inwestowania. Standardy ESG są szeroko wdrażane w branży private equity i venture capital. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych promuje standardy ESG na polskim rynku.