Skip to main content

Co to jest
private equity
/ venture capital


Fundusze private equity/venture capital finansują wzrost oraz wspierają innowacyjność spółek. Wspierają ekspansję międzynarodową, strategiczny oraz operacyjny rozwój dojrzałych firm i zapewniają finansowanie młodym spółkom.

Dotychczas fundusze PE/VC zainwestowały prawie 14 miliardów euro w 1 800 firm w Polsce. Wśród tych firm są lokalni i międzynarodowi czempioni, którzy dzięki wsparciu private equity/venture capital, odgrywają ważną rolę w transferze umiejętności, wiedzy i doświadczenia biznesowego.

14

miliardów EUR
zainwestowane przez fundusze PE/VC w Polsce

450

polskich spółek w portfelach funduszy PE/VC

49

firm PE/VC wśród członków PSIK

Case studies


Przykłady polskich spółek, które zbudowały sukces przy wsparciu inwestorów private equity/venture capital.

  Kodeks standardów profesjonalnych


  Kodeks postępowania określa zasady etycznego postępowania, promuje przestrzeganie wysokich standardów etycznych i uczciwości w branży private equity/venture capital, a także stanowi podstawę do rozpatrywania i reagowania na przypadki nieprawidłowego postępowania zawodowego.

  Slide
  Postępuj uczciwie
  Dotrzymuj obietnic
  Ujawniaj konflikty interesów
  Postępuj sprawiedliwie
  Zachowaj poufność
  Nie działaj na szkodę sektora

  Odpowiedzialne inwestowanie


  ESG (Environmental, Social, Governance) to termin odnoszący się do zasad odpowiedzialnego inwestowania. Standardy ESG są szeroko wdrażane w branży private equity i venture capital. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych promuje standardy ESG na polskim rynku.

  Jak zostać profesjonalistą inwestycyjnym?


  Praktyczny Kurs Private Equity / Venture Capital to unikalny projekt edukacyjny dla studentów stworzony przez PSIK oraz wiodące firmy private equity i venture capital z Polski przy wsparciu Level20. Program oferuje dostęp do praktycznej wiedzy na temat PE/VC poprzez serię warsztatów prowadzonych przez doświadczonych menedżerów funduszy PE/VC.