Skip to main content

Stowarzyszenie
PSIK


PSIK od ponad 20 lat zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych rozwojem sektora private equity/venture capital w naszym kraju.

Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Do PSIK należy 47 członków zwyczajnych - przedstawicieli firm zarządzających funduszami private equity i venture capital i 103 członków wspierających - firm doradczych działających na rzecz sektora.

Statut PSIK reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Postępowanie członków określa Kodeks Postępowania Polskiego Stowarzyszeni Inwestorów Kapitałowych.

Komitety PSIK


Komitety PSIK działają w konkretnych obszarach ważnych z punktu widzenia środowiska PE/VC i zrzeszają członków zainteresowanych daną tematyką.

Slide
Venture capital

rozwój rynku VC w Polsce

Transakcje lewarowane

platforma współpracy w zakresie finansowania transakcji z wykorzystaniem instrumentów dłużnych

Filantropia przedsiębiorcza

działalność pro bono środowiska PE/VC na rzecz organizacji społecznych

Level 20

różnorodność w branży PE/VC

ESG

promocja standardów profesjonalnych i zasad odpowiedzialnego inwestowania

Relacje inwestorskie

współpraca z lokalnymi inwestorami i działalność edukacyjna

Next Gen

edukacja i integracja młodych profesjonalistów PE/VC

PSIK na zdrowie!

promocja zdrowego trybu życia

Raport roczny

Raport roczny 2022


Nagrody PSIK


Nagrody PSIK to coroczny konkurs branżowy społeczności PE/VC, którego celem jest uhonorowanie zarządzających funduszami private equity / venture capital oraz firm doradczych, banków i kancelarii prawnych za ich osiągnięcia na polskim rynku PE/VC, jak również upowszechnianie wiedzy o rynku inwestycji kapitałowych w Polsce. Konkurs promuje najwyższe standardy profesjonalne w branży private equity / venture capital, wkład inwestorów w rozwój polskich spółek oraz honoruje działalność społeczną.

Sieć stowarzyszeń europejskich


PSIK jest członkiem Invest Europe – stowarzyszenia reprezentującego europejską branżę private equity / venture capital, jak również współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami PE/VC w Europie.