Skip to main content

Program PSIK Social Business Accelerator


Program PSIK Social Business Accelerator (SBA) to inicjatywa pro bono społeczności private equity i venture capital w Polsce. SBA zakłada indywidualną współpracę doświadczonych inwestorów kapitałowych (mentorów PSIK) z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych w Polsce w obszarach takich jak bezpieczeństwo i rozwój dzieci, edukacja, równość szans dla osób niepełnosprawnych, wsparcie uchodźców, przeciwdziałanie bezdomności oraz z innym formom wykluczenia społecznego.

Mentorzy PSIK to najbardziej doświadczone osoby reprezentujące środowisko private equity i venture capital w Polsce. Oferują pro bono swoją wiedzę i czas oraz wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności zawodowe i kontakty na rzecz wspierania rozwoju organizacji uczestniczących w programie.

Program SBA został uruchomiony w 2011 roku przez Komitet Filatropii Przedsiębiorczej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, we współpracy z Ashoką  - międzynarodową organizacją społeczną wspierającą innowacyjnych przedsiębiorców społecznych.  Obecnie jest zarządzany wspólnie przez PSIK i Fundację Valores – pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

PSIK Social Business Accelerator 13 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

12. edycja SBA trwa!

We wrześniu 2023 została uruchomiona 12. edycja programu, podczas której 17 par, mentorów/rek PSIK - liderów/ek organizacji społecznych, będzie wspólnie pracować nad zwiększeniem wpływu społecznego i skali oddziaływania organizacji.

Dla uczestników SBA 12: ankieta dla liderek / liderów organizacji społecznych (do wypełnienia po każdym spotkaniu z mentorem).

11

rocznych edycji programu

69

mentorek / mentorów z funduszy PE/VC

88

organizacji społecznych

5000

godzin pracy pro bono mentorów PSIK

Program SBA ma już 10 lat!


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rocznicową publikacją, która jest podsumowaniem dotychczasowego, aktywnego zaangażowania mentorów PSIK oraz ich współpracy z organizacjami społecznymi, którzy razem działali na rzecz wsparcia wykluczonych i marginalizowanych grup.

Fundacja Valores


Fundacja Valores to pierwszy fundusz filantropii przedsiębiorczej w Polsce utworzony w 2014 roku. Działając w ścisłej współpracy z PSIK, fundacja wspiera organizacje, które w programie SBA pokazały potencjał dalszego rozwoju.

Zaangażowanie Valores trwa trzy lata, ma charakter zarówno finansowy, jak i niefinansowy i jest zintegrowane ze wsparciem ze strony mentora SBA, który kontynuuje pracę z daną organizacją.

Misją Fundacji Valores jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.

valores logo