Skip to main content

PSIK Social Business Accelerator Program


[EN]

Program Social Business Accelerator (SBA) to program filantropijny polskiego środowiska PE/VC dla organizacji społecznych. SBA łączy organizacje pozarządowe i menedżerów zarządzających funduszami private equity / venture capital. Dzięki programowi, organizacje, które pracują nad rozwiązywaniem ważnych problemów społecznych, mogą skorzystać ze wsparcia mentorek i mentorów - doświadczonych menedżerów funduszy.

Istotą SBA jest osobiste i pro bono zaangażowanie profesjonalistek i profesjonalistów zarządzających funduszami. Pracują oni indywidualnie z liderem lub liderką wybranej organizacji społecznej w trakcie rocznej edycji programu oferując wsparcie w takich obszarach jak: planowanie strategiczne, długoterminowe finansowanie, planowanie przepływów gotówkowych, zarządzanie operacyjne i finansowe, planowanie sukcesji, budowa marki, rozwój zespołu czy restrukturyzacja.

Fundacja Valores


[EN]

Fundacja Valores to pierwszy fundusz filantropii przedsiębiorczej w Polsce utworzony w 2014 roku. Działając w ścisłej współpracy z PSIK, fundacja wspiera organizacje, które w programie SBA pokazały potencjał dalszego rozwoju.

Zaangażowanie Valores trwa trzy lata, ma charakter zarówno finansowy, jak i niefinansowy i jest zintegrowane ze wsparciem ze strony mentora SBA, który kontynuuje pracę z daną organizacją.

Misją Fundacji Valores jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.