Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) opublikowało polską wersję Kodeksu Standardów Profesjonalnych branży private equity / venture capital (PE/VC).

  • Kodeks został opracowany przez Invest Europe (wcześniej EVCA, Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital).
  • Celem Kodeksu jest promowanie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w branży PE/VC.

Kodeks został wypracowany w wyniku wspólnego zaangażowania zarządzających funduszami PE/VC (general partners, GPs), inwestorów funduszy (limited partners, LPs) oraz doradców. Zawiera on kompleksowe wytyczne dla branży PE/VC.

Celem Kodeksu jest promocja najwyższych standardów etycznych  i profesjonalnych, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wszystkich grup interesariuszy branży private equity / venture capital. Ponadto publikacja ma wspomagać uczestników rynku PE/VC  w podejmowaniu decyzji biznesowych zgodnie z zalecanymi zasadami postępowania oraz wysokimi standardami etycznymi.

Dwa pierwsze rozdziały dokumentu prezentują Kodeks Postępowania wraz z Komentarzem. Trzeci rozdział zawiera Rekomendacje opracowane w formie pytań i odpowiedzi. Dotyczą one poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego, począwszy od tworzenia funduszu i  pozyskiwania środków finansowych, poprzez inwestowanie oraz zarządzanie inwestycją, kończąc na wyjściu z inwestycji i kwestii wypłat.

Szczególną uwagę poświęcono relacjom pomiędzy podmiotami zarządzającymi funduszami PE/VC (GPs) i inwestorami funduszy (LPs) z jednej strony, oraz podmiotami zarządzającymi i spółkami portfelowymi z drugiej strony. Uwzględniono również społeczną rolę sektora private equity / venture capital, szczególnie w kontekście problemów związanych ze środowiskiem, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (Environment, Social and Governance, ESG).

Kolejne rozdziały zawierają Kodeks dla agentów pośredniczących (placement agents), wytyczne dotyczące zasad sprawozdawczości dla inwestorów oraz zasady wyceny IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) popierane przez Invest Europe.