Skip to main content

ESG - Environmental, Social, Governance


Kwestie ESG są na stałe wpisane w działalność inwestycyjną funduszy PE/VC. PSIK promuje wśród członków najwyższe standardy etyczne i profesjonalne, których integralną częścią są kwestie związane ze środowiskiem, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (Environment, Social and Governance, ESG).

W ramach Komitetu PSIK ds. ESG odbyły się spotkania dla członków dotyczące:

  • aspektów ESG w transakcjach M&A
  • zmian w KSH z punktu widzenia firm PE/VC jak i spółek portfelowych. Nagrania spotkań dostępne są dla członków PSIK