Skip to main content

Fundusz z Grupy MCI wychodzi z telemedycznego SiDLY


Kilkukrotny zwrot na zainwestowanym kapitale. Wyjście z telemedycznej spółki SiDLY zrealizował fundusz Internet Ventures FIZ (Grupa MCI Capital).

www.mci.eu

Kilkukrotny zwrot na zainwestowanym kapitale. Wyjście z telemedycznej spółki SiDLY zrealizował fundusz Internet Ventures FIZ (Grupa MCI Capital).

SiDLY osiąga dynamiczny wzrost rok-do-roku, jednak ze względu na to, iż Internet Ventures jest już w fazie likwidacji, tzn. zakończył się jego planowany okres życia, w porozumieniu z inwestorami funduszu zdecydowano się na exit już teraz.

– Nabywcą SiDLY jest strategiczny inwestor z obszaru medycyny i urządzeń medycznych, co potwierdza wysoką jakość spółki, której udziałowcem był fundusz. Sprzedaż SiDLY to kolejny sukces Internet Ventures, który ponownie zrealizował kilkukrotny zwrot na zainwestowanym kapitale – mówi Tomasz Danis, senior advisor w Internet Ventures. – W portfelu Internet Ventures pozostają jeszcze dwie spółki, z których fundusz planuje wyjście w najbliższym okresie – dodaje Andrzej Lis, fund manager Internet Ventures.

SiDLY to technologiczna spółka z obszaru telemedycyny, która łączy produkcję profesjonalnego urządzenia w formie opaski na nadgarstek z budową odpowiedniego oprogramowania. SiDLY jest liderem rynku opasek medycznych w Polsce, wyprzedzając duże spółki technologiczne z Polski i Europy przy okazji przetargów i konkursów na usługi i urządzenia telemedyczne. Oferuje swoje usługi m.in. samorządom (np. domy seniora), szpitalom (np. poprzez współpracę z PZU jest obecna na SOR-ach), ale również biznesowi produkcyjnemu i klientom indywidualnym (monitoring stanu zdrowia najbliższych osób).

Internet Ventures zainwestował w SiDLY w czerwcu 2015 roku na bardzo wczesnym etapie prototypu opaski, jeszcze przed komercjalizacją produktu i platformy telemedycznej i do tej pory był największym instytucjonalnym udziałowcem tej spółki. W czasie trwania inwestycji fundusz Internet Ventures, przy współdziałaniu z KFK (dziś PFR Ventures), kilkukrotnie podejmował decyzje o dalszym dofinansowaniu projektu. SiDLY w ostatnich latach przyciągnęło kapitał zarówno od kliku funduszy inwestycyjnych, jak również otrzymało różnego rodzaju granty publiczne wspierające obszar telemedycyny.

 

O MCI Capital:

MCI Capital będący głównym inwestorem w Internet Ventures FIZ jest wiodącym funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen. MCI koncentruje się na firmach, dla których cyfryzacja jest podstawą modeli biznesowych (m.in. handlu detalicznym, usługach finansowych, TMT, opiece zdrowotnej oraz transporcie i logistyce). W ponad 20-letniej historii MCI zrealizowało ponad 100 inwestycji i 60 wyjść z inwestycji, w tym w ATM (lider nowoczesnych centrów danych), Netrisk (największy internetowy broker ubezpieczeniowy na Węgrzech), Mall.cz (największa czeska firma e-commerce), DotCard (czołowa polska firma obsługująca płatności online), WP.pl (największa polska grupa medialna on-line), Invia (największa firma sprzedająca podróże w internecie w Europie Środkowo-Wschodniej) czy IZettle (europejski lider terminali płatnościowych nabyty przez PayPal). Więcej o MCI: www.mci.eu.