Skip to main content

Innova Capital pozyskała już ponad 324 mln euro w siódmym funduszu


Innova Capital, wiodąca firma private equity w Europie Środkowej, potwierdziła pozyskanie ponad 324 mln euro w ramach kolejnego zamknięcia funduszu Innova/7. Kwota stanowi przeszło 90 proc. założonego celu określonego na 350 mln euro. Oznacza to również, że na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy fundusz powiększył się o ponad 100 mln euro, mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej w Europie i obecnie występujących wyzwań w zakresie pozyskiwania kapitału na rynku private equity w regionie CEE. W kolejnych miesiącach Innova będzie kontynuowała zbieranie aktywów, jednocześnie pracując nad nowymi możliwościami inwestycyjnymi.

Źródło: https://innovacap.com/

5 czerwca 2023

Innova Capital, wiodąca firma private equity w Europie Środkowej, potwierdziła pozyskanie ponad 324 mln euro w ramach kolejnego zamknięcia funduszu Innova/7. Kwota stanowi przeszło 90 proc. założonego celu określonego na 350 mln euro. Oznacza to również, że na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy fundusz powiększył się o ponad 100 mln euro, mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej w Europie i obecnie występujących wyzwań w zakresie pozyskiwania kapitału na rynku private equity w regionie CEE. W kolejnych miesiącach Innova będzie kontynuowała zbieranie aktywów, jednocześnie pracując nad nowymi możliwościami inwestycyjnymi.

Najnowszy fundusz przyciągnął zainteresowanie zarówno inwestorów zagranicznych, w tym komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych, jak również polskich, których udział wynosi obecnie blisko 30 proc. W maju br. fundusz Innova/7 zrealizował swoją pierwszą transakcję - NETOPIA Group, rumuńskiego dostawcę usług płatniczych, dzięki czemu zwiększył swoją obecność na lokalnym rynku usług finansowych. 

„Przez ostatnie miesiące bardzo mocno koncentrowaliśmy się na dalszym pozyskaniu kapitału oraz pokazaniu inwestorom, jak ogromny potencjał ma strategia inwestycyjna Innova. Przed nami z pewnością intensywny, ale też ciekawy czas, zarówno w odniesieniu do procesu zamknięcia siódmego funduszu, jak i kontynuacji działania nad lokowaniem powierzonego nam kapitału. Pierwsza z transakcji została już z sukcesem zrealizowana, a kolejne dwie, nad którymi obecnie pracujemy, planujemy sfinalizować do końca I połowy roku" – mówi Krzysztof Kulig, Senior Partner, odpowiedzialny za pozyskanie kapitału. 

Strategia Innova na najnowszy fundusz zakłada dalszą koncentrację na sektorach, takich jak przemysł, usługi dla biznesu/usługi finansowe oraz rynek produktów i usług konsumenckich związanych ze stylem życia, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i digitalizacji w wymienionych obszarach. Kluczową rolę w procesie tworzenia wartości spółek portfelowych będą odgrywały także standardy ESG. Model inwestycyjny funduszu opiera się na dwóch rodzajach transakcji – sukcesji założycielskiej oraz konsolidacji sektorowej, w tym strategii Platform+.

Do tej pory Innova zbyła w całości pięć funduszy, a w ramach Innova/6 dokonano dotychczas dziewięciu inwestycji. Aktywa pozostałe w szóstym funduszu Innova planuje wykorzystać do realizacji kolejnych przejęć w ramach istniejącego portfela (add-on).