Skip to main content
Dyrektor Zarządzająca

Barbara Nowakowska


PSIK
Barbara Nowakowska

Barbara Nowakowska od 2003 roku jest dyrektor zarządzającą PSIK – Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

PSIK reprezentuje interesy polskiego sektora private equity / venture capital oraz działa na rzecz promocji i wspierania rozwoju branży.

Barbara jest członkiem rady Fundacji Valores, pierwszego w Polsce funduszu venture philanthropy. Pełniła również funkcję członka rady zarządzającej w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii oraz była ekspertem ds. polskiego rynku private equity i venture capital dla Komisji Europejskiej. Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje stanowiska w korporacjach, private equity oraz instytucjach rządowych.