Skip to main content
Wiceprezes

Dariusz Pietrzak


Partner
Enterprise Investors
Dariusz Pietrzak

Dariusz Pietrzak jest partnerem Enterprise Investors odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami inwestorskimi w firmie. Dariusz jest również liderem Inicjatywy Odpowiedzialnego Inwestowania EI i w tym charakterze przewodniczy Komitetowi PSIK ds. ESG. 

Opierając się na swoich wcześniejszych doświadczeniach korporacyjnych, Dariusz jest również aktywnie zaangażowany w tworzenie wartości portfela EI, współpracując bezpośrednio ze spółkami przy głównych projektach strategicznych i restrukturyzacyjnych, głównie w branży dóbr i usług konsumenckich oraz handlu detalicznego.

Dariusz jest członkiem Mid-Market Council w Invest Europe. Aktywnie wspiera również inicjatywę Level 20.

Bezpośrednio przed dołączeniem do Enterprise Investors, Dariusz zarządzał dużymi projektami restrukturyzacyjnymi w branży lotniczej, jako CCO i Chief Strategy Officer w PLL LOT oraz Group Strategy Manager w Qantas Airways w Sydney, Australia. 

Dariusz był również starszym członkiem zespołu i kierownikiem projektu w The Boston Consulting Group, z siedzibą w Warszawie i Atlancie w USA. Kierował warszawską praktyką Private Equity oraz Praktyką Podróży i Turystyki, a także był aktywnym członkiem globalnej praktyki konsumenckiej firmy. Jego doświadczenie obejmowało restrukturyzację, fuzje i przejęcia oraz integrację po fuzji, a także strategie handlowe. Dariusz zarządzał zespołami projektowymi głównie w Polsce, USA i Europie Środkowo-Wschodniej, ale także wspierał klientów w innych częściach Europy.

 Jego wcześniejsze role obejmowały również zarządzanie funkcjami Trade-Marketing i Sales Development w Grupie Heineken.

Dariusz uzyskał tytuł magistra zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Warszawskim.