Skip to main content
Wiceprezes, Skarbnik

Magdalena Pasecka


Partner, CFO
Innova Capital

Pani Pasecka ukończyła studia magisterskie na kierunku Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiowała również na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy).

Jest członkiem Association of Certified Accountants in Great Britain (ACCA) oraz polskim biegłym rewidentem.

Przed dołączeniem do Innova, zdobywała doświadczenie zawodowe jako analityk / stażysta w Feri Alternative Assets GmbH (Niemcy), funduszu funduszy i firmie zarządzającej aktywami (2002), KPMG Audit (2003-2006), Kontroler Finansowy w Innova Capital (2006-2010) oraz CFO / Członek Zarządu w MCI Management SA (2010-2014), notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie VC i PE house.