Skip to main content

Rejestracja


Każdy członek Stowarzyszenia musi spełniać następujące warunki:

 • Jest zaangażowany w działanie i rozwój sektora private equity / venture capital w Polsce;
 • Zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz Kodeksu Postępowania;
 • Przedstawi rekomendację dwóch członków zwyczajnych (firm PE/VC).

Ponadto członkowie zwyczajni spełniają następujące kryteria:

 • Prowadzenie inwestycji typu private equity / venture capital jest ich podstawowym rodzajem działalności;
 • Zmierzają do osiągania dochodu poprzez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału;

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do PSIK, to:

 1. pobierz i wypełnij Wniosek, przygotuj plik;
 2. przygotuj pliki z rekomendacjami (pobierz przykładowy list rekomendacyjny dla członka zwyczajnego lub członka wspierającego);
 3. wypełnij poniższy formularz.
 • Członek zwyczajny

  Dane podstawowe

  Dopuszczalne pliki: jpg, png, gif, svg, webp, tiff / maks. 3 pliki / maks. 5MB każdy
  Dopuszczalne pliki: pdf, docx, odt / maks. 3 pliki / maks. 3MB każdy
  Przeciągnij i upuść pliki tutaj lub Przeglądaj

  Kontakt

  Opis firmy

  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.
  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.
  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.
  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.
  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.

  Działalność inwestycyjna

  Uwagi

  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.

  Osoba składająca wniosek o przystąpienie do PSIK

 • Członek wspierający

  Dane podstawowe

  Dopuszczalne pliki: jpg, png, gif, svg, webp, tiff / maks. 3 pliki / maks. 5MB każdy
  Dopuszczalne pliki: pdf, docx, odt / maks. 3 pliki / maks. 3MB każdy
  Przeciągnij i upuść pliki tutaj lub Przeglądaj

  Kontakt

  Rodzaj firmy

  Opis firmy

  Uwagi

  Poniższe dane jedynie na potrzeby niniejszej aplikacji do PSIK. Nie będą publicznie dostępne.

  Osoba składająca wniosek o przystąpienie do PSIK